วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Being a Blogger?

เริ่มมี blog ครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2000 ต้นๆ มีแล้วก็ไม่ได้เขียน มาปีที่แล้วเริ่มเขียนเป็นเรื่องเป็นราวที่ ปัญหาในประเทศไทย แต่ด้วย scope ของเรื่องที่จะเขียนใน blog นั้นมันจำกัด ทำให้ถึงมีเรื่องที่อยากจะเขียนก็ไม่ได้เขียน คราวนี้กลับมาตั้งใจอยากจะเขียนให้มากขึ้น ดูซิว่าจะเขียนได้มากน้อยแค่ไหน :)

ทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น: