วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ยักษ์ตาเดียว กับ ความซวยของคนไทย

Google Developer Day กับความซวยของคนไทย

หรือว่ากระทรวงไอซีทีของไทยมีนโยบายทางอ้อมๆ ให้คนไทยดักดาน? ... อืม...

ไม่มีความคิดเห็น: