วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

黄色いポロシャツ


プミポン国王黄色いポロシャツ


หรือ "ปรากฎการณ์เสื้อเหลือง" ในประเทศไทย ดูเหมือนว่าจะเป็นที่สนใจของชาวญี่ปุ่นดัวยนะ ที่ลองสืบค้น เพราะเพื่อนชาวญี่ปุ่น ถามว่าผมก็ใส่เสื้อเหลืองด้วยรึเปล่า? (ผมตอบว่า MOCHIRON! ใส่ทุกๆวันจันทร์เลย)

เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นถึงความสามัคคี ในสเกลระดับชาติในชาติไทย นึกแล้วภูมิใจ

ไม่มีความคิดเห็น: