วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

กระต่ายน้อย ใจเกินร้อย


Brave Rabbit Vs Snake - Watch more free videos

วีดีโอนี้สอนให้รู้ว่า "ไม่มีใครจะมาตัดสินคุณได้ว่า คุณทำอะไร ได้หรือไม่ได้" เชกเช่นเดียวกับกระต่ายในวีดีโอ ใครอาจจะมองว่ากระต่ายต้องตายแน่ๆ... แต่กระต่ายน้อยตัวนี้คงไม่ได้คิดอย่างนั้น

1 ความคิดเห็น: